Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

1. stupeň
Poradie Meno žiaka Škola
1. Lea Molnárová ZŠ Partizánska, 2. A
2. Kristína Gunárová ZŠ Zlatníky, 4. ročník
3. Simona Kobulnická ZŠ Partizánska, 4. A
4. Pavol Fabri ZŠ Zlatníky, 4. ročník
5. Petra Omiláková ZŠ Partizánska, 4. A
6. Jakub Mišina ZŠ Uhrovec, 4. ročník
7. Sofia Plaskonisová ZŠ Zlatníky, 3. ročník
8. Zuzana Hajduková ZŠ Partizánska, 2. A
9. Mário Záfer ZŠ Zlatníky, 4. ročník
10. Peter Prosňanský ZŠ Partizánska, 4. A
2. stupeň
Poradie Meno žiaka Škola
1. Liliana Bujnová ZŠ Uhrovec, 8. ročník
2. Andrej Kramár ZŠ Rybany, 7. ročník
3. Vladimíra Beštová ZŠ Uhrovec, 7. ročník
4. Vanesa Žigmundová ZŠ Duklianska, 5. A
5. Cyntia Palušová
Simona Krchlíková
ZŠ Komenského, 6. B
6. Simona Valachová ZŠ Rybany, 7. ročník
7. Jakub Hodža ZŠ Rybany, 5. ročník
8. A. Ďurechová ZŠ Zlatníky, 8. ročník
9. Natália Mišinová ZŠ Uhrovec, 9. ročník
10. Linda Kubíčková ZŠ Uhrovec, 9. ročník

Popis projektu

Obec Uhrovec (SR) v rámci cezhraničnej spolupráce s obcou Modrá (ČR) začala v marci 2011 realizovať cezhraničný projekt: Živá škola – Živá voda, ktorý sa zameriava na environmentálnu výchovu. Projekt je financovaný Európskou úniou a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci operačného programu – Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. V rámci projektu sa na slovenskej strane koncepčne zosúladí areál Základnej školy s materskou školou a s centrom obce. Areál zahŕňa budovu školy, telocvične, materskej školy, detského ihriska a viacúčelového športového ihriska. Vysadia sa ukážkové biotopy slovenskej prírody, ktoré budú doplnené ďalšími typmi zelene, trvalkovým záhonom, mobiliárom, náučnými tabuľami a plastikami pre daný biotop. Biotopy budú prepojené a vytvoria náučný chodník, ktorého smer bude určený smerovými šípkami. V areáli sa umiestni altánok so stupňovitým posedením, ktorý bude slúžiť na príležitostné vyučovanie s praktickou ukážkou v teréne. Na českej strane sa vybuduje vnútorná expozícia zameraná na chladnomilné spoločenstvá miestnych tokov, ktoré bude možné vidieť cez sklo. V prvom podzemnom poschodí vznikne podvodná expozícia, týkajúca sa živočíchov žijúcich na prechode medzi teplou vodou našich potokov a živočíchov žijúcich v nižných tokoch, prípadne v jazerách alebo rybníkoch a rovnako živočíchov a rastlín, žijúcich v najteplejšej vode – našich močariskách. Návštevníci budú mať možnosť cez presklené steny vidieť v prirodzenom areáli ryby a ďalšie vodné spoločenstvá vo všetkých ročných obdobiach a cez presklený tunel vstúpiť do ich prirodzeného prostredia. Druhé podzemné poschodie bude venované ukážke života asi v päť metrovej hĺbke, s možnosťou zhliadnutia zimovania živočíchov a rýb cez sklo.

(C) 2012 Uhrovec